Website đang trong quá trình thử nghiệm. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ.

Xem Phim HD Thế Giới Không Xúc Cảm (16+) - Equilibrium

Trong thế giới tương lai, Chế độ độc tài đã ngăn chặn chiến tranh bằng cách loại bỏ cảm xúc của con người. Mọi loại hình nghệ thuật bị cấm, còn những người thể hiện cảm xúc sẽ bị xử tử. John Preston, đặc vụ hàng đầu của chính phủ bỗng nhiên trở thành mối đe dọa cho chính chế độ khi anh vô tình không uống thuốc kiềm chế cảm xúc.






[id]1;http://clip.vn/w/TXr|2;http://clip.vn/w/TXH|3;http://clip.vn/w/TX4[/id]
Tag: , ,

Bạn Đã Xem Chưa ?