Website đang trong quá trình thử nghiệm. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ.

Xem Phim HD Ma Trận

Tương lai. Một thế giới ảo được thiết lập bởi Ma Trận, cỗ máy khổng lồ tạo ra sự sống và cái chết của con người, cỗ máy sinh sản ra người, nuôi họ lớn lên và dùng họ để làm năng lượng. Chỉ có một người có thể phá được Ma trận. Những người thật sống sót còn lại cuối cùng và những nhân viên Ma trận đều cùng đi tìm người đó. Anh chính là Neo...


[id]1;http://clip.vn/w/zz3x|2;http://clip.vn/w/zz3B|3;http://clip.vn/w/zz3k|4;http://clip.vn/w/zzIz|5;http://clip.vn/w/zzIW|6;http://clip.vn/w/zzID|7;http://clip.vn/w/zzIV|8;http://clip.vn/w/zzI1[/id]
Tag: , , ,

Bạn Đã Xem Chưa ?