Website đang trong quá trình thử nghiệm. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ.

Xem Phim HD Bản Lĩnh Kỷ Hiểu Lam Full

Xem Phim HD Bản Lĩnh Kỷ Hiểu Lam Trên Kênh VTV3 2012 Trọn Bộ 40/40 Tập | Phim ban linh Ky Hieu Lam Vietsub trọn bộ trực tuyến 2012 Online

- Tên phim: Bản Lĩnh Kỷ Hiểu Lam - VTV3
- Đạo diễn: Lưu Gia Thành
- Diễn viên: Trương Quốc Lập, Trương Thiết Lâm, Vương Cương, Viên Lập, Hướng Năng, Dương Lệ Thanh
- Nhà sản xuất: Đang cập nhật.
- Quốc gia: Trung Quốc
- Thời lượng: 40 tập
- Thể loại: Phim Bộ Trung Quốc
- Năm sản xuất: 2001
Giới thiệu: Bộ phim Bản Lĩnh Kỷ Hiểu Lam dựa trên câu truyện có thật về một đại học sĩ đời vua Càn Long, triều Thanh. Kỷ Hiểu Lam, một học sĩ ngay thẳng, tương phản với đại thần Hoà Thân tham lam.


[id]Tập 1;http://www.youtube.com/watch?v=tYO1OZ3e3kY|Tập 2;http://www.youtube.com/watch?v=8quL1D7QbXk|Tập 3;http://www.youtube.com/watch?v=Jo2wy5cW3cM|Tập 4;http://www.youtube.com/watch?v=ctgliJiBEtQ|Tập 5;http://www.youtube.com/watch?v=0Riiln0sqJ0|Tập 6;http://www.youtube.com/watch?v=-lItH9ZZ1hM|Tập 7;http://www.youtube.com/watch?v=OgrDVcV-aTw|Tập 8;http://www.youtube.com/watch?v=splFhUsD-WQ|Tập 9;http://www.youtube.com/watch?v=KPE7pu1jIT4|1;http://www.youtube.com/watch?v=EUOKIdcPNFw|2;http://www.youtube.com/watch?v=cjEScbfYhYU|3;http://www.youtube.com/watch?v=Tr9tKgNL6BM|4;http://www.youtube.com/watch?v=u7kv13bZZ0Y|5;http://www.youtube.com/watch?v=li3yLMLTi2I|6;http://www.youtube.com/watch?v=XRbxFcSO_Cs|7;http://www.youtube.com/watch?v=iostggoDuJ4|8;http://www.youtube.com/watch?v=9NQgoM6AwGU|9;http://www.youtube.com/watch?v=RMHLuG9k-aU|10;http://www.youtube.com/watch?v=dWTjEwBkfZg|11;http://www.youtube.com/watch?v=LSdEgliL6pw|12;http://www.youtube.com/watch?v=ovfztlwBOO8|13;http://www.youtube.com/watch?v=AGwr9Sermnk|14;http://www.youtube.com/watch?v=pl_7x3-9CaA|15;http://www.youtube.com/watch?v=0Cdp5UxpOsI|16;http://www.youtube.com/watch?v=AGDKV2DP-8A|17;http://www.youtube.com/watch?v=wJUMw16EF-I|18;http://www.youtube.com/watch?v=m38m5h0gkGI|19;http://www.youtube.com/watch?v=-wucheyRRJo|20;http://www.youtube.com/watch?v=HEiQV_HCwv0|21;http://www.youtube.com/watch?v=CpOEqHRxbrQ|22;http://www.youtube.com/watch?v=bJ4PyzQnRF8|23;http://www.youtube.com/watch?v=6yzDmSe0Qi8|24;http://www.youtube.com/watch?v=hxH1mM_xyGE|25;http://www.youtube.com/watch?v=4nSreXHjYfU|26;http://www.youtube.com/watch?v=p1Xc2Jr881U|27;http://www.youtube.com/watch?v=XSz75ytT6w8|28;http://www.youtube.com/watch?v=2ypK-3oQbWc|29;http://www.youtube.com/watch?v=6lEqMSSIGdQ|30;http://www.youtube.com/watch?v=PtxHz4RoOf0|31;http://www.youtube.com/watch?v=gZ3DM4d4JAw|32;http://www.youtube.com/watch?v=hjC7HMMhnvg|33;http://www.youtube.com/watch?v=Bqjiu1R751c|34;http://www.youtube.com/watch?v=6_Ol0ZgZwmw|35;http://www.youtube.com/watch?v=B8DTNpi2LRE|36;http://www.youtube.com/watch?v=nHAfuWuuOYo|37;http://www.youtube.com/watch?v=-EoW2uogroQ|38;http://www.youtube.com/watch?v=Ymnpa2HzVFM|39;http://www.youtube.com/watch?v=x5ienrJVLu8|40;http://www.youtube.com/watch?v=RQIr0p0LnvU|41;http://www.youtube.com/watch?v=FlKmemziMQI|42;http://www.youtube.com/watch?v=tVmVjBm0nPc|43;http://www.youtube.com/watch?v=5r99t7r_RvU|44;http://www.youtube.com/watch?v=mFtC5a8Ep3k|45;http://www.youtube.com/watch?v=gM_cT9eayEQ|46;http://www.youtube.com/watch?v=2zqkDXbM7y8|47;http://www.youtube.com/watch?v=_h_dwXib9C0|48;http://www.youtube.com/watch?v=46kEyauSWIc|49;http://www.youtube.com/watch?v=7jxihKnZVEA|50;http://www.youtube.com/watch?v=zKF98a_0TNg|51;http://www.youtube.com/watch?v=mOsO-kx_EDY|52;http://www.youtube.com/watch?v=fW914eHhNZI|53;http://www.youtube.com/watch?v=CvEs4QOMa0A|54;http://www.youtube.com/watch?v=qMkI93z-57c|55;http://www.youtube.com/watch?v=leZ_nHcqC0M|56;http://www.youtube.com/watch?v=FqDVhB4jfJ0|57;http://www.youtube.com/watch?v=Hqw1dhARVMk|58;http://www.youtube.com/watch?v=4XEfgYlTRes|59;http://www.youtube.com/watch?v=HLdr8rijv6k|60;http://www.youtube.com/watch?v=ZFewii0Fsak|61;http://www.youtube.com/watch?v=t2VCB3844Tw|62;http://www.youtube.com/watch?v=CMfjJwY6QKw|63;http://www.youtube.com/watch?v=kvQb1DcSSB8|64;http://www.youtube.com/watch?v=gK1pw7T8olA|65;http://www.youtube.com/watch?v=wpAD6xJMngI|66;http://www.youtube.com/watch?v=-tnEMVGw4o4|67;http://www.youtube.com/watch?v=NDHa2_FR7uw|68;http://www.youtube.com/watch?v=CGTeAyUONZw|69;http://www.youtube.com/watch?v=Em4ylHKTCO8|70;http://www.youtube.com/watch?v=YhTQsLjK5d0|71;http://www.youtube.com/watch?v=3ArA9DcgbjY|72;http://www.youtube.com/watch?v=9NM8apws_5A|73;http://www.youtube.com/watch?v=9W7cMLLUm7A|74;http://www.youtube.com/watch?v=ofmZ5WDxHok|75;http://www.youtube.com/watch?v=I-UCTJLSeOM|76;http://www.youtube.com/watch?v=G9MvNyOKTps|77;http://www.youtube.com/watch?v=oNGYmqTldjY|78;http://www.youtube.com/watch?v=7w_6HYWxb5U|79;http://www.youtube.com/watch?v=sU6T1bYVdw4|80;http://www.youtube.com/watch?v=9U3z9CBoCkA|81;http://www.youtube.com/watch?v=7khxA5uEjZo|82;http://www.youtube.com/watch?v=nIYc0tXve8o|83;http://www.youtube.com/watch?v=1rZTLd5hQhM|84;http://www.youtube.com/watch?v=pRNKpriUU4A|85;http://www.youtube.com/watch?v=e6NWHMoVVH0|86;http://www.youtube.com/watch?v=fDpsuQABBKU|87;http://www.youtube.com/watch?v=ipRhxGGzeuU|88;http://www.youtube.com/watch?v=nFMoPK0L3uA|89;http://www.youtube.com/watch?v=PSN3xrx4MWU|90;http://www.youtube.com/watch?v=eDQ6bS6gxm0|91;http://www.youtube.com/watch?v=l6DRCTZoIF0|92;http://www.youtube.com/watch?v=kUbdF0ok3hw|93;http://www.youtube.com/watch?v=X0xIOpsLXlk|[/id]

Tag: , , ,

Bạn Đã Xem Chưa ?