Website đang trong quá trình thử nghiệm. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ.

Xem Phim HD [HD] Hình Cảnh-TVB 2011 Tập 15
Số tập: 29 (tập 29 dài ~90')
Giám chế: Đường Cơ Minh
Diễn viên:

Huỳnh Nhật Hoa - Thạch Đông Thăng / Stone Sir
Miêu Kiều Vỹ - Mễ An Định / Mad Sir
Tuyên Huyên - Hứa Văn Khiêm / Kim
Hồ Định Hân - Hứa Văn Thi
Vương Hạo Tín - Cao Kỉ Dương / Carson
Lương Liệt Duy - Lý Thiểm Lượng / Anson
Vương Quân Thanh - Giang Khải Trừng
Chu Mễ Mễ - Mã Ly Ly
Đới Chí Vỹ - Trang Tín
Trần Tú Châu - Giản Trúc Quân (vợ của Stone Sir)
Đinh Lạc Tư - Thạch Lãng (con gái lớn của Thạch Đông Thăng và Phạm Mỹ Hoa)
Tương Gia Mẫn - Mễ An Lạc (em của Mad Sir)
Từ Tử Minh - Thạch Gia Tề (ba của Stone Sir)
Lý Ly Ly - Vương Mỹ Hà (mẹ của Stone Sir)
La Lạc Lâm - Cao Lập Nhân
Tăng Vỹ Quyền - Lục Chí Trung
Lục Vịnh Tư - Trần Vĩnh Kì / Kiki
Huỳnh Trường Hưng - Tưởng Tuấn Huy
Lý Dĩnh Chi - Trần An Na / Jina B
Lâm Uyển Hà - Ngô Giao Kỳ / Yuki
Văn Tụng Nhàn - Mâu Mỹ Tư / Music
Phan Quán Lâm - Triệu Tâm Bảo

Tag: Hinh Canh tap 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 Tap cuoi,
Hình Cảnh tập 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 Tập cuối.

[id]|Tập 1;http://www.youtube.com/watch?v=GtYUnqPMctY|Tập 2;http://www.youtube.com/watch?v=3lKxCLqZq7k|Tập 3;http://www.youtube.com/watch?v=oKCetRDGQ4o|Tập 4;http://www.youtube.com/watch?v=_77wHWajJw0|Tập 5;http://www.youtube.com/watch?v=D3Fr5E9B8pA|Tập 6;http://www.youtube.com/watch?v=6tlpzrroyag|Tập 7;http://www.youtube.com/watch?v=HbLS_tDLSqM|Tập 8;http://www.youtube.com/watch?v=uyGduHs6TNM|Tập 9;http://www.youtube.com/watch?v=WOjSCcn6ci8|Tập 10;http://www.youtube.com/watch?v=KOFoZfBpIMU|Tập 11;http://www.youtube.com/watch?v=M1Lx7C3Ilwc|Tập 12;http://www.youtube.com/watch?v=7SXMEXK2MFg|Tập 13;http://www.youtube.com/watch?v=NcyEft5MMx4|Tập 14;http://www.youtube.com/watch?v=cMAgnNgrGjE|tập 15;http://www.youtube.com/watch?v=tpWRR8eflbU|tập 16;http://www.youtube.com/watch?v=o1zm8TerwWQ|17;http://www.youtube.com/watch?v=YkJih8jDqCs|18;http://www.youtube.com/watch?v=7ElklvVZO-c|19;http://www.youtube.com/watch?v=FL0SpXaq3LY|20;http://www.youtube.com/watch?v=PHc_V9ypzj8|21;http://www.youtube.com/watch?v=zrapQgqI5ws|[/id]

Tag: , , , ,

Bạn Đã Xem Chưa ?