Website đang trong quá trình thử nghiệm. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ.

Xem Phim HD Dạ Tận Thiên Minh - Tần Thời Minh Nguyệt Phần 2

Giới Thiệu: Tần Thời Minh Nguyệt là bộ phim hoạt hình võ hiệp 3D đầu tiên của Trung Quốc. Phim được đầu tư kinh phí rất lớn hơn 100 triệu NDT. Kế hoạch sẽ làm thành 7 bộ

- Phần 1 Bách Bộ Phi Kiếm : 10 tập. Ra mắt khán giả vào đầu 2007
- Phần 2 Dạ Tận Thiên Minh (Đêm tàn trời sáng) : 18 tập. Ra mắt khán giả hè 2008
- Phần 3 Chư Tử Bách Gia : 34 tập. Ra mắt khán giả vào tháng 6 - 2010 vừa qua.
- Phần 4 Vạn Lý Trường Thành : hiện đang chế tác, dự kiến ra mắt khán giả 2011
- Phần 5 Phàn Thư Khanh Nho (Đốt sách chôn học trò)
- Phần 6 Thủy Hoàng Chi Tử
- Phần 7 Tần Vong Tất Sở 
[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=Myni3plehoY|2;http://www.youtube.com/watch?v=2_XjYBejd60|3;http://www.youtube.com/watch?v=iI_FgtSlt10|4;http://www.youtube.com/watch?v=b4Npw1ohbQ0|5;http://www.youtube.com/watch?v=WGOaMSfhEGg|6;http://www.youtube.com/watch?v=54vzjrvCVwA|7;hhttp://www.youtube.com/watch?v=6iR_a_WttYU|8;http://www.youtube.com/watch?v=a005lkSqjUc|9;http://www.youtube.com/watch?v=pqQf_lnrUl0|10;http://www.youtube.com/watch?v=7lW4tx9AnZg|11;http://www.youtube.com/watch?v=ifIJpI6eiW8|12;http://www.youtube.com/watch?v=xVJxZaTlrl8|13;http://www.youtube.com/watch?v=gDNx8w8XvwE|14;http://www.youtube.com/watch?v=bi0o984mWQk|15;http://www.youtube.com/watch?v=voR_htmixbM|16;http://www.youtube.com/watch?v=vDJ9-LDie5k|17;http://www.youtube.com/watch?v=foWX7k1SZeI|18;http://www.youtube.com/watch?v=lTwehzxGE-8|[/id]

Tag: ,

Bạn Đã Xem Chưa ?